Els actants

Els actants és un projecte amb la col·laboració del Víctor Balcells, l’Enric Farrés i l’Adrià Morel. Es tracta d’un assaig fílmic al voltant de l’imaginari del que és desert i pren com a punt de partida l’explotació turística de la zona de Merzouga (Marroc) per part d’uns familiars per especular al voltant del no-res.

The actants is a project in collaboration with Víctor Balcells, Enric Farrés and Adrià Morel. It is a film essay about the imaginary of what is desert and takes as its starting point the tourist exploitation of the Merzouga area (Morocco) by some relatives to speculate about from nothing.

Los actantes es un proyecto con la colaboración de Víctor Balcells, Enric Farrés y Adrià Morel. Se trata de un ensayo fílmico en torno al imaginario del hecho desértico y toma como punto de partida la explotación turística de la zona de Merzouga (Marruecos) por parte de unos familiares para especular alrededor de la nada.

CAT EN ES