The bank draft

El punt de partida d’aquesta proposta era interpel·lar una targeta-postal de 1916, a raó d’una exposició comissariada per Joaquim Sala Sanahuja sota el títol “De l’endiot al ploraire” Figures del burlesc Sabadellenc.

 La meva aportació es basa en robar una fotografia del mercat vell dels diumenges de Sabadell (Barcelona), exposar-la i intentar esmenar el robatori durant el mes i mig que durava l’exposició. Al mateix temps emeto un gir postal amb el valor de la fotografia i em poso en contacte amb els descendents de l’autora, tot intentant saldar el deute econòmic, i en part també moral. Posteriorment explico tot el procés a través d’una publicació que va ser presentada el dia que clausurava l’exposició.

The starting point of this work is the proposal to interpellate a postcard from 1916, as a reason for an exhibition curated by Joaquim Sala Sanahuja under the title “From the Possessed to the Cryer” Figures of Sabadell’s burlesque.

My contribution is based on stealing a photograph of the old market on Sundays in Sabadell (Barcelona), exposing it and trying to amend the theft during the month and a half that the exhibition lasted. I issue a money order with the value of the photograph and I get in touch with the author’s descendants, trying to pay off the financial debt, and in part also moral. Later I explain the whole process through a publication that was presented on the closing day of the exhibition.

​​El punto de partida de esta obra parte de la propuesta a interpelar una tarjeta-postal de 1916, a razón de una exposición comisariada por Joaquim Sala Sanahuja bajo el título “De l’Endiot al Ploraire” Figuras del burlesco sabadellense.

Mi aportación se basa en robar una fotografía del mercado viejo de los domingos de Sabadell (Barcelona), exponerla e intentar enmendar el robo durante el mes y medio que duraba la exposición. Al mismo tiempo, emito un giro postal con el valor de la fotografía y me puse en contacto con los descendientes de la autora, intentando saldar la deuda económica, y en parte también moral. Posteriormente explico todo el proceso a través de una publicación que fue presentada el día que clausuraba la exposición.

CAT EN ES