Complete work

Hi ha obres que atrapen el seu autor i no en surt mai més. A Sebastià Juan Arbó (Sant Carles de la Ràpita, Montsià, 1902 -1984) li va passar. Set vegades va reescriure el mateix llibre i s’hi va perdre en dues llengües. Prenent aquest fet com un convit a continuar l’edició d’aquesta novel·la, el projecte condueix cap al que podria ser una obra amb la voluntat de ser acabada. Amb Paratextos de Victor Balcells Matas, Josep Miquel Ramis i Andrea Valdés, s’ofereix al lector dues versions inèdites d’una novel·la que no va parar de canviar mai amb l’objectiu de posar fi a les reescriptures, autotraduccions creatives i correccions d’un mateix llibre de l’autor, i al mateix temps poder (suposadament) completar una col·lecció. El resultat? Un llibre amb dues novel·les, dues editorials implicades, un pròleg, un epíleg i un postfaci en dos idiomes; tres índex, dos textos de “paraules preliminars” i quatre notes editorials. El llibre és, en aquesta ocasió, el resultat del treball conjunt entre Club Editor, Como Ediciones i jo mateix.

+ info

 

There are works that trap their author and never come out again. It happened to Sebastià Juan Arbó (Sant Carles de la Ràpita, Montsià, 1902-1984). Seven times he rewrote the same book and he got lost in two languages. Taking this fact as an invitation to continue editing this novel, the project leads to what could be a work with the will to be finished. With Paratexts by Victor Balcells Matas, Josep Miquel Ramis and Andrea Valdés, the reader is offered two unpublished versions of a novel that never stopped changing with the aim of putting an end to rewritings, creative self-translations and corrections of the same author’s book, and at the same time being able to (supposedly) complete a collection. The result? A book with two novels, two publishers involved, a prologue, an epilogue and a postface in two languages; three indexes, two texts of “preliminary words” and four editorial notes. The book is, on this occasion, the result of joint work between Club Editor, Como Ediciones and myself.

+ info

Hay obras que atrapan a su autor y no sale nunca más. A Sebastià Juan Arbó (Sant Carles de la Ràpita, Montsià, 1902-1984) le pasó. Siete veces reescribió el mismo libro y se perdió en dos idiomas. Tomando este hecho como una invitación a continuar la edición de esta novela, el proyecto conduce hacia lo que podría ser una obra con la voluntad de ser terminada. Con Paratextos de Victor Balcells Matas, Josep Miquel Ramis y Andrea Valdés, se ofrece al lector dos versiones inéditas de una novela que nunca paró de cambiar con el objetivo de poner fin a las reescrituras, autotraducciones creativas y correcciones de un mismo libro del autor, y al mismo tiempo poder (supuestamente) completar una colección. ¿El resultado? Un libro con dos novelas, dos editoriales implicadas, un prólogo, un epílogo y un posfacio en dos idiomas; tres índices, dos textos de “palabras preliminares” y cuatro notas editoriales. El libro es, en esta ocasión, el resultado del trabajo conjunto entre Club Editor, Como Ediciones y yo mismo.

+ info

CAT EN ES