12.07.2018

Premi internacional de pintura Guach Coranty 2018, Sala Tecla. Barcelona.

15.05.2019

Storageism-fair trick, Arco Lisboa, Bombon projects.

Enric Farrés, Jordi Mijtà, Pere Llobera, Olarn Chiaravanont, Lara Fluxà,
Bernat Daviu, Rafel G.Bianchi, Anna Dot, Xavier Ristol, Martin Llavaneras and Angela de la Cruz

 

 

21.11.2018

Perdre Orient (Alguna cosa està per fer), Bombon projects, Barcelona.

 

Page under construction